Kasy fiskalne

Korzyści ze stosowania urządzeń Posnet z kopią elektroniczną paragonu

 • Brak konieczności drukowania papierowych kopii paragonów.
  Korzyści: Znaczna redukcja kosztów ponoszonych na materiały eksploatacyjne (rolki kasowe). Likwidacja problemów logistycznych i ograniczenie nakładów finansowych związanych z przechowywaniem „tradycyjnych” kopii paragonów przez okres 5 lat.
 • Uniwersalna karta SD/SDHC jako Informatyczny Nośnik Danych. Niewielkie rozmiary – duża pojemność.
  Korzyści: Łatwość przechowywania dużej ilości danych (Na karcie SD 2GB można zapisać zawartość co najmniej 3330 standardowych rolek papieru). Szybki i łatwy dostęp do zarchiwizowanych w ten sposób danych. Karta obsługiwana przez wiele rodzajów urządzeń umożliwiających kopiowanie i archiwizowanie danych.
 • Zabezpieczone elektronicznie dane – możliwość weryfikacji autentyczności danych również bez udziału urządzenia fiskalnego, z którego pochodzą.
  Korzyści: Możliwe jest m.in. sprawdzenie autentyczności danych zarchiwizowanych na innych nośnikach („kopia bezpieczeństwa”).
 • Bezpieczeństwo danych – dowolna ilość zapasowych kopii na dowolnych nośnikach danych (płyty CD, DVD, komputer, dyski przenośne, pendrive, itp)
  Korzyści: Dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualną utratą danych.
 • Pamięć podręczna w urządzeniu – w przypadku zapełnienia bądź braku Informatycznego Nośnika Danych (IND) w urządzeniu można na nim rejestrować sprzedaż przez okres 3 dni, po których konieczna jest archiwizacja danych na IND.
  Korzyści: Zapełnienie, wyjęcie z urządzenia czy uszkodzenie IND nie powoduje konieczności przerwania sprzedaży.
 • 100 metrowa rolka kasowa - trzykrotnie dłuższa od dotychczasowej.
  Korzyści: Mniejsza częstotliwość wymiany papieru, zapewnia szybszą i bardziej płynną obsługę klientów.

UWAGA!

Surowe sankcje za brak kasy fiskalnej

ZMIANA PRAWA: Posłowie zmienili rodzaj sankcji, jaką podatnik będzie musiał ponieść za naruszenie obowiązku stosowania kasy fiskalnej.
Sankcja za niestosowanie kasy fiskalnej zostanie utrzymana w ustawie o VAT, jednak w zmienionej formie. Pierwotnie w rządowym projekcie nowelizacji Ministerstwo Finansów zaproponowało wykreślenie z ustawy przepisu regulującego stosowanie sankcji wobec podatników, którzy mimo ciążącego obowiązku, nie ewidencjonują przychodów za pomocą kas fiskalnych. Dziś nieuczciwym podatnikom grozi sankcja w postaci utraty prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę stanowiącą równowartość 30 proc. kwoty podatku naliczonego. Zdaniem wielu ekspertów przepis ten jest sprzeczny z dyrektywą wspólnotową. [...]

Nasi partnerzy:
2010 APIS   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie